VỮA ( xI mĂNG ) CHỐNG CHÁY LAN 3M

XUYÊN TƯỜNG - XUYÊN SÀN

Màng bọc cách nhiệt chống cháy lan đường ống bảo ôn 3M™ Fire Barrier Duct Wrap 615+

3M™ Fire Barrier Duct Wrap 615+ là sản phẩm cách nhiệt, chống cháy lan được sản xuất dưới dạng tấm bọc linh hoạt. Đã được chứng minh có thể thay thế cho các tấm thạch cao gia cường giáp thép chống cháy định mức trong 1 – 2 giờ (EI60 – EI120) cho các ống hút mùi công nghiệp, các đường ống thông hơi, thông gió.
Nhẹ, mỏng, linh hoạt nên dễ dàng cuốn, gấp trong quá trình lắp đặt và thi công. Tiết kiệm không gian, đồng thời cho phép các ứng dụng thi công đa dạng với nhiều góc cua, nhiều lớp khi cần thiết.
Không có khe hở nên có tác dụng ngăn cháy, ngăn khói, cách nhiệt tốt, chịu nhiệt độ cao lên đến 1200 độ C.
Mỏng, nhẹ và linh hoạt, 3M™ Fire Barrier Duct Wrap 615+ cung cấp khả năng cách nhiệt tuyệt vời và cung cấp một giải pháp thay thế tiết kiệm không gian cho các phương pháp chống cháy cồng kềnh truyền thống. Lớp bọc này thường được sử dụng trong các ống thông hơi nhà bếp công nghiệp, cũng như các ống thông gió.

Tư vấn kỹ thuật 24/7 hotline : 0937 734 555

KEO NGĂN CHÁY TRƯƠNG NỞ IC 15WB+

XUYÊN TƯỜNG - XUYÊN SÀN

Màng bọc cách nhiệt chống cháy lan đường ống bảo ôn 3M™ Fire Barrier Duct Wrap 615+

3M™ Fire Barrier Duct Wrap 615+ là sản phẩm cách nhiệt, chống cháy lan được sản xuất dưới dạng tấm bọc linh hoạt. Đã được chứng minh có thể thay thế cho các tấm thạch cao gia cường giáp thép chống cháy định mức trong 1 – 2 giờ (EI60 – EI120) cho các ống hút mùi công nghiệp, các đường ống thông hơi, thông gió.
Nhẹ, mỏng, linh hoạt nên dễ dàng cuốn, gấp trong quá trình lắp đặt và thi công. Tiết kiệm không gian, đồng thời cho phép các ứng dụng thi công đa dạng với nhiều góc cua, nhiều lớp khi cần thiết.
Không có khe hở nên có tác dụng ngăn cháy, ngăn khói, cách nhiệt tốt, chịu nhiệt độ cao lên đến 1200 độ C.
Mỏng, nhẹ và linh hoạt, 3M™ Fire Barrier Duct Wrap 615+ cung cấp khả năng cách nhiệt tuyệt vời và cung cấp một giải pháp thay thế tiết kiệm không gian cho các phương pháp chống cháy cồng kềnh truyền thống. Lớp bọc này thường được sử dụng trong các ống thông hơi nhà bếp công nghiệp, cũng như các ống thông gió.

Tư vấn kỹ thuật 24/7 hotline : 0937 734 555

VÒNG QUẤN TRƯƠNG NỞ ULTRA GS WRAP

XUYÊN TƯỜNG - XUYÊN SÀN

Màng bọc cách nhiệt chống cháy lan đường ống bảo ôn 3M™ Fire Barrier Duct Wrap 615+

3M™ Fire Barrier Duct Wrap 615+ là sản phẩm cách nhiệt, chống cháy lan được sản xuất dưới dạng tấm bọc linh hoạt. Đã được chứng minh có thể thay thế cho các tấm thạch cao gia cường giáp thép chống cháy định mức trong 1 – 2 giờ (EI60 – EI120) cho các ống hút mùi công nghiệp, các đường ống thông hơi, thông gió.
Nhẹ, mỏng, linh hoạt nên dễ dàng cuốn, gấp trong quá trình lắp đặt và thi công. Tiết kiệm không gian, đồng thời cho phép các ứng dụng thi công đa dạng với nhiều góc cua, nhiều lớp khi cần thiết.
Không có khe hở nên có tác dụng ngăn cháy, ngăn khói, cách nhiệt tốt, chịu nhiệt độ cao lên đến 1200 độ C.
Mỏng, nhẹ và linh hoạt, 3M™ Fire Barrier Duct Wrap 615+ cung cấp khả năng cách nhiệt tuyệt vời và cung cấp một giải pháp thay thế tiết kiệm không gian cho các phương pháp chống cháy cồng kềnh truyền thống. Lớp bọc này thường được sử dụng trong các ống thông hơi nhà bếp công nghiệp, cũng như các ống thông gió.

Tư vấn kỹ thuật 24/7 hotline : 0937 734 555

mÀNG BỌC CHỐNG CHÁY LAN ĐƯỜNG ỐNG BẢO ÔN

XUYÊN TƯỜNG - XUYÊN SÀN

Màng bọc cách nhiệt chống cháy lan đường ống bảo ôn 3M™ Fire Barrier Duct Wrap 615+

3M™ Fire Barrier Duct Wrap 615+ là sản phẩm cách nhiệt, chống cháy lan được sản xuất dưới dạng tấm bọc linh hoạt. Đã được chứng minh có thể thay thế cho các tấm thạch cao gia cường giáp thép chống cháy định mức trong 1 – 2 giờ (EI60 – EI120) cho các ống hút mùi công nghiệp, các đường ống thông hơi, thông gió.
Nhẹ, mỏng, linh hoạt nên dễ dàng cuốn, gấp trong quá trình lắp đặt và thi công. Tiết kiệm không gian, đồng thời cho phép các ứng dụng thi công đa dạng với nhiều góc cua, nhiều lớp khi cần thiết.
Không có khe hở nên có tác dụng ngăn cháy, ngăn khói, cách nhiệt tốt, chịu nhiệt độ cao lên đến 1200 độ C.
Mỏng, nhẹ và linh hoạt, 3M™ Fire Barrier Duct Wrap 615+ cung cấp khả năng cách nhiệt tuyệt vời và cung cấp một giải pháp thay thế tiết kiệm không gian cho các phương pháp chống cháy cồng kềnh truyền thống. Lớp bọc này thường được sử dụng trong các ống thông hơi nhà bếp công nghiệp, cũng như các ống thông gió.

Tư vấn kỹ thuật 24/7 hotline : 0937 734 555