Dự án bệnh viện xây dựng sử dụng giải pháp keo Bostik S548 cho kính mặt dựng

Bệnh viện Xây dựng là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Bộ Xây dựng và sự chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế. Sau gần 28 năm phát triển và trưởng thành, Bệnh viện Xây dựng ngày càng lớn mạnh đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho hơn 300.000 cán bộ, viên chức, lao động Ngành Xây dựng, trên 70.000 người có thẻ BHYT và cộng đồng, góp phần giảm tải cho ngành y tế Thủ đô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *