You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

VASSH - Công ty cổ phần công nghệ tự động hoá Việt nam

Được thành lập năm 2008 với ước vọng nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà
VASSH kinh doanh đa ngành, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tự động hoá và điều khiển tự động, tư vấn giải pháp kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuậtthuật, kinh doanh kỹ thuật điện tử và sản xuất
Được thành lập năm 2008 với ước vọng nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà
VASSH kinh doanh đa ngành, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tự động hoá và điều khiển tự động, tư vấn giải pháp kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuậtthuật, kinh doanh kỹ thuật điện tử và sản xuất....
VASSH - Công ty cổ phần công nghệ tự động hoá Việt nam