You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

VASSH - Công Ty CP Công Nghệ và Giải Pháp Tự động hoá SH Việt Nam


Được thành lập năm 2008 với ước vọng nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà

VASSH kinh doanh đa ngành, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tự động hoá và điều khiển tự động, tư vấn giải pháp kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật, kinh doanh kỹ thuật điện tử và sản xuất


(VIẾT BÀI NỘI DUNG MÔ TẢ VỀ CÔNG TY)
VASSH - Công Ty CP Công Nghệ và Giải Pháp Tự động hoá SH Việt Nam